Αναρτημένες Παρουσιάσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


1. Increased levels of serum Angiopoetin-2 in patients with Multiple Myeloma are correlated with tumor progression
Κ.Pappa, G.Tsirakis, Μ.Kaparou, D.Stafilaki, P.Samiotakis, et al., 23o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: p104, 119, 2012


2. Increased levels of MIP-1a in the serum are correlated with bone lesions and angiogenetic cytokines in patients with Multiple Myeloma
G.Tsirakis, K.Pappa, M.Kaparou, P.Kanellou, T.Stathopoulou, Α.Sfiridaki, Α.Boula, Μ.Alexandrakis, 23o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: p106, 122, 2012


3. Correlation of osteoprotegerin and angiogenetic cytokines with clinical characteristics and response to treatment in patients with Multiple Myeloma
G.Tsirakis, M.Fragioudaki, V.Katsomitrou, A.Stavroulaki, G.Gvazava, Μ.Kaparou, Α.Boula, et al., 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ: p173, 198, 2011


4. Characterization of bone marrow mesenchymal stem cells in patients with bone marrow disorders using chromosomal analysis and molecular genetic techniques
Α.Batsali, M.C.Kastrinaki, K.Gementzi, M.Spanoudakis, Μ.Fragioudaki, Μ.Kaparou, Κ.Pavlaki, et al., 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ: p117, 132, 2011


5. Role of PDGF-AB in tumour progression and in angiogenesis, compared to other angiogenetic cytokines in Multiple Myeloma
G.Tsirakis, M.Kaparou, K.Pappa, Μ.Stratinaki, A.Boula, M.Zafeiri, et al., 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ: p83, 86, 2011


6. Treatment of chronic resistant Immune Thrombocytopenic Purpura with Romiplostim: the experience of our center
C.Kalpadaki, M.Spanoudakis, M.Fragioudaki, P.Kanellou, G.Gvazava, G.Katrinakis, I.Xilouri, M.Kaparou, M.Psyllaki, H.Papadaki, 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: p129, 126, 2010


7. Study of characteristics of myeloid mesenchymal stem cells in patients with B-Chronic Lymphocytic Leukemia
C.Kastrinaki, C.Pontikoglou, K.Pavlaki, M.Klaus, M.Kaparou, C.Kalpadaki, H.Papadaki, 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: p71, 64, 2010


8. Increased serum levels of BAFF/BLYS in patients with Multiple Myeloma are correlated with disease progression
M.Fragioudaki, G.Tsirakis, M.Kaparou, K.Pappa, Α.Alegakis, F.Passam, M.Alexandrakis, 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: p304, 318, 2009


9. Expression of Bax and Bcl-2 in Acute Lymphoblastic Leukemia of children and adolescents
M.Kaparou, D.Choumerianou, E.Stiakaki, M.Kalmanti, 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ: p269, 282, 2008


10. Characterization of bone marrow pluripotent mesenchymal cells in children with acute lymphoblastic leukemia
H.Dimitriou, E.Linardaki, G.Martimianaki, C.Perdikogianni, H. Koutala, M.Kaparou, M.Kalmanti, 43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΩΣ: p163, RT014, 2005