Προφορικές Παρουσιάσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


1. Newly diagnosed Immune Thrombocytopenia: The greek experience. Preliminary data from Hellenic Society of Haematology Registry
M.Kaparou, S.Kyriakaki, P.Kanellou, et al., 26Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 2016: p44, 41, 2015


2. Case of visceral leishmaniasis in immunocompromised patient
Ν.Grillou, K.Papadospiridaki, N.Lidataki, Ev.Thalassinos, Μ.Kaparou, Κ.Milaki, Εl. Papadokostaki, Μ.Damianaki, 17ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 2014


3. Quantitative graduation of serum lactate dehydrogenase (LDH) levels offers additional information about prognosis of patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) treated with Rituximab-CHOP (R-CHOP) or similar regimens, T.P.Vasilakopoulos, S.Papageorgiou, G.A.Pagalis, A.Anastasopoulou, E.Verou, C.Kalpadaki, M.Dimou, C.Galani, Ε.Sinni, M.C.Kirtsoni, M.P.Siakantari, N.Α.Viniou, Μ.Kaparou, et al., 23o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: p44, 38, 2012


4. Study of in vitro activity of non-peptidic agonist of thrombopoetin receptor SB-497115 (Eltrombopag) in patients with myelodysplastic syndrome low/intermediate-1 risk
I.Mavroudi, M.Psyllaki, K.Pyrovolaki, C.Kalpadaki, Μ.Kaparou, P.Kanellou, H.Papadaki, 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: p138, 110Α, 2009


5. Levels of serum endoglin (CD105) in patients with Multiple Myeloma reflect angiogenesis and activity of the disease
G.Tsirakis, A.Sfiridaki, A.Chatzivasili, Μ.Kaparou, Κ.Pappa, F.Passam, D.Kyriakou, M.Alexandrakis, 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: p131, 103, 2009


6. Measurement of soluble receptor CD40 (CD40L) in order to estimate the progressive and angiogenetic activity of bone marrow in patients with Multiple Myeloma
G.Tsirakis, F.Passam, Μ.Kaparou, P.Kanellou, A.Sfiridaki, A.Chatzivasili, E.Stathopoulos, M.Alexandrakis, 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: p130, 102, 2009


7. Clinical and prognostic significance of increased levels of serum BAFF/BLyS in patients with Multiple Myeloma
M.Fragioudaki, P.Kanellou, G.Tsirakis, M.Kaparou, A.Alegakis, et al., 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: p130, 101, 2009


8. Myeloid precursors of erythrocytes in patients with myelodysplastic syndrome and anaemia present normal expression of erythropoietin receptor
C.Ponticoglou, M.Ximeri, S.Mastrodimou, Κ.Pirovolaki, Μ.Kaparou, P.Kanellou, et al., 20o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: p120, 90, 2009


9. Hodgkin Lymphoma: The experience of Haematology Department of Heraklion University Hospital, 1994-2008, M.Kaparou, C.Kalpadaki, M.Psyllaki, A.Foundoulakis, G.Katrinakis, I.Xylouri, Μ.Alexandrakis, H.Papadaki, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ - ΑΘΗΝΑ


10. Expression of Bax/Bcl-2 ratio and high risk Acute Lymphoblastic Leukemia in children, M.Kaparou, E.Stiakaki, D.Choumerianou, C.Perdikogianni, H.Dimitriou, 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: p85, 72 2007