Ο Συνεργάτης μας

NikolousisΔρ Εμμανουήλ Νικολούσης MD, PhD, FRCP, FRCPath, MBA (Health Executive)

Ειδικός Αιματολόγος / Μεταμοσχευτής αιμοποιητικών κυττάρων - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης - Αν. Καθηγητής EUC

Τ. Συντονιστής Διευθυντής του τμήματος Αιματολογίας και Μεταμόσχευσης μυελού στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Heartlands Birmingham και Τομεάρχης Αιματολογίας και Ογκολογίας σε όλη την περιφέρεια του Birmingham