Ο ρόλος του αιματολόγου

Η ειδικότητα της Αιματολογίας εστιάζει στη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του αιμοποιητικού συστήματος. Ασθενείς με αναιμία, διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων ή των αιμοπεταλίων, λεμφαδενοπάθεια ή σπληνομεγαλία θα πρέπει να απευθύνονται σε Αιματολόγο για περαιτέρω διερεύνηση.

Αιμορραγικά ή θρομβωτικά περιστατικά θα πρέπει να παραπέμπονται σε Αιματολόγο, προκειμένου οι ασθενείς να δέχονται την κατάλληλη αντιμετώπιση και καθοδήγηση.  Εξίσου καθοριστική προβάλλει και η συμβολή του Αιματολόγου στην προσέγγιση γυναικών με ιστορικό καθ’έξιν αποβολών και υπογονιμότητας.

Πολύ συχνά η ειδικότητα του Αιματολόγου συγχέεται με αυτή του Μικροβιολόγου. Ο Αιματολόγος δεν πραγματοποιεί ο ίδιος εξετάσεις αίματος, αλλά ερμηνεύει τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών. Η λήψη των δειγμάτων αίματος γίνεται από τον Μικροβιολόγο.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι ο Αιματολόγος βασίζεται πολλές φορές σε μοριακές και γονιδιακές εξετάσεις (εξετάσεις του γενετικού υλικού – DNA) για να τεκμηριώσει μία διάγνωση ή να αποφασίσει για την κατάλληλη θεραπεία, δεν είναι όμως Γενετιστής. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θεωρούνται εξειδικευμένες και γίνονται σε ειδικά/αναγνωρισμένα εργαστήρια.

Ο ρόλος του Αιματολόγου είναι πολύπλευρος και δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση ενός αιματολογικού θέματος και την τεκμηρίωση ορθής διάγνωσης. Ο Αιματολόγος οφείλει να

  • εξηγεί στον ασθενή το πρόβλημα με όρους απλούς και κατανοητούς
  • συζητάει για τις θεραπευτικές επιλογές
  • αναλύει τις πιθανές επιπλοκές της θεραπείας που τελικά θα χορηγηθεί
  • παρέχει ψυχολογική στήριξη στον ασθενή και, ενίοτε, και στο συγγενικό περιβάλλον

Προτεραιότητα, όμως, θα πρέπει να είναι ο σεβασμός στις επιθυμίες και τις επιλογές του ασθενούς και η προάσπιση της ποιότητας ζωής του.